Giới thiệu

Phấn hồng có thể giúp tạo khối khuôn mặt không?
Phấn hồng có thể giúp tạo khối khuôn mặt không?
 Bạn T.T.K ngụ tại Gò Vấp có hỏi:

Phấn má hồng có giúp tạo khối khuôn mặt không?


Kanacos trả lời:

Có. Trường hợp bạn không có kem nền tạo khối bạn có thể sử dụng phấn hồng để thay thế. Vẫn trông rất nhẹ nhàng và ấn tượng.

phấn má hồng có giúp tạo khối khuôn mặt không